Survival instinct , How to create fire in the forest and to feed, Survival in the rainforest , Ep 27– Survival Instinct, How To Create Fire In The Forest, – Survival In The Tropical Rainforest,Wild Survival,
Episode 27.
Instructions on how to create fire to help people survive in the forest, how to create fire simply and effectively when people face hunger and cold, please share it for everyone to know, thank you very much.
————————————–
☞ Subscribe to the channel at :
☞ Contact copyright :
Email : mnhat5615@gmail.com
#KINGKONGAMAZON

41 comments

  1. Nhình thui là biết viet nam rùi đi rưng có đủ đồ nghề hết dao rựa búa đem hột quẹt theo đủ bộ luôn amazon mới chiệu ak

  2. bạn có đầu tư đó. nhưng để tăng lượt đăng ký, bạn nên làm thật hơn, đừng giả tạo quá sẽ đánh mất công sức bạn bỏ ra. và hãy làm công phu hơn. chúc bạn thành công!

  3. Вот так… Отошёл от костра на пару метров. И обмана – четыре куриных яца,и образов ствола бамбука,да ещё и с водой в внутри…

  4. سلام فاری بلدم عالیه کارت تشکر فراوان برای شما عزیزه ذلم

  5. Wow, there are a couple of carbon steel knives, but there are no matches… it does not matter, it is easier to carve a spark from the butt of a knife and almost any stone that is harder than this steel simply into crushed rotten dry wood.

  6. Boa enjenhoca, mas um sobrevivente numa situação verdadeira difícilmente conseguiria faze-la.
    Além disso você precisa comer e isso gasta uma energia absurda.

Leave a comment

Your email address will not be published.